_    
        
  _    
 

Każdy człowiek, w tym również dziecko niepełnosprawne,  ma prawo do: nauki, odpowiedniej rehabilitacji, zawodowej, społecznej, leczniczej, psychicznej dającej szansę rozwoju  możliwości i zdolności oraz wzrastania w dorosłe życie a następnie do życia godnego człowieka  w  najlepszych warunkach i  w przyjaznym środowisku  

 
 
 
 

.....................................przyjęcie do ośrodka

..............................kształcenie i wychowanie

.................................rehabilitacja zawodowa

....................rehabilitacja ruchowa i lecznicza

.............wychowanie moralne - życie religijne

.......współpraca ze środowiskiem społecznym

..................................warunki mieszkaniowe

 
  _