_

   
 

Piękne położenie Ośrodka na wsi w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, sprzyja kształceniu i rehabilitacji dzieci mających trudności i niepowodzenia szkolne

 
  _  
 

"NASZ DOM"
zapewnia opiekę, kształci, wychowuje i daje szansę rozwoju

 
  _    
     
  _    
 

„ NASZ DOM” obejmuje opieką i kształceniem dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, wraz z towarzyszącymi jej dodatkowymi schorzeniami ( Mózgowe Porażenie Dziecięce, Zespół Downa, autyzm, scolioza, niedowład kończyn, małogłowie, wodogłowie, fenyloketonuria, wady wzroku, wady serca, zaburzenia mowy, wady postawy, nadpobudliwość ), w wieku od 7 – do 24 lat.

Siostry felicjanki i wszyscy pracownicy „ Naszego Domu” z pełnym oddaniem, zaangażowaniem i poświęceniem pracują dla dobra swych podopiecznych. Dzieci i młodzież przygotowywane są do życia w pełnej integracji społecznej na miarę indywidualnych możliwości i zdobytej zaradności życiowej. Mają one szansę realizowania obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, zdobycia zawodu „Pracownik gospodarstwa domowego” w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz podjęcia pracy w „Naszym Domu”.

Ośrodek „Nasz Dom” istnieje jako placówka niepubliczna w resorcie oświaty i podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratora Oświaty. Przyjmuje dzieci kierowane do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. „Nasz Dom” ma charakter placówki otwartej, wychodzi naprzeciw każdemu potrzebującemu, pomaga jednostce upośledzonej odkryć własną wartość i stać się środowiskiem sprzyjającym pełnemu rozwojowi tej jednostki.