_    
 

Z życia Bł.Marii Angeli - Patronki Ośrodka
_

 
 

_

"... wszystkim bez wyjątku nieście pomoc, bo każdy jest bliźnim naszym..."
(Bł.Maria Angela)

Zofia Kamila Truszkowska urodziła się w Kaliszu w roku 1825, w głęboko religijnej i patriotycznej rodzinie ( Józefa i Józefy 
Rudzińskiej ). Od najmłodszych lat Zofię cechowała wielka pobożność objawiająca się w gorącej modlitwie, miłości bliźniego i 
zamiłowaniu do umartwień. Cechy te rozwijała w sobie stając się w 1854 roku członkinią Towarzystwa św. Wincentego a Paulo, 
działającego przy kościele św. Krzyża w Warszawie, gdzie od 1830 roku mieszkała rodzina Truszkowskich. Pragnieniem Zofii 
było, aby każdemu potrzebującemu : dziecku, kalece, choremu, starszemu, głodnemu zapewnić opiekę i godziwe warunki życia. 
Korzystając z pomocy rodziny i ludzi „ dobrej woli” wynajęła na poddaszu przy ulicy Kościelnej 10 dwa pokoje, gromadząc w 
nich dzieci i starsze kobiety i dając tym początek dziełu pod nazwą Instytut Panny Truszkowskiej. Towarzyszką Zofii w jej 
przedsięwzięciach stała się kuzynka Klotylda Ciechanowska. Obydwie często prowadziły swych podopiecznych przed figurę św. 
Feliksa z Kantalicjo, znajdującej się w kościele Ojców Kapucynów przy ulicy Miodowej, i stąd wywodzi się późniejsza nazwa 
zgromadzenia.

 
   
 

 

27. 05. 1855 roku jako tercjarka Trzeciego Zakonu św. Franciszka, Zofia przyjęła nowe imię- Angela, Klotylda zaś - Weronika . Angela, chcąc stać się całkowitym darem dla innych, pod kierunkiem O. Honorata Koźmińskiego- kapucyna 21.11.1855 roku wraz z Weroniką uroczyście oddaje się pod opiekę Maryi, przyrzekając poświęcić się na Jej służbę. Datę tę przyjęto jako dzień powstania Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. W roku 1857 roku s. Angela wraz z innymi dziewięcioma członkiniami, przyjęła habit zakonny i przejęła kierownictwo nad siostrami jako przełożona generalna i matka duchowa Zgromadzenia. 

Dzieło podjęte przez Matkę Angelę rozwijało się bardzo dynamicznie- siostry, których liczba stale wzrastała podejmowały apostolstwo w zakładanych przy współudziale Matki schroniskach dla dzieci, staruszek, opiekowały się chorymi w domach, pielęgnowały ubogich, więźniów, powstańców, a także poprzez opiekę medyczną i naukę apostołowały w ochronach wiejskich. Matka Angela służyła Zgromadzeniu zarówno pracą, modlitwą jak i cierpieniem, które było cechą charakterystyczną całego Jej życia. Przez 40 lat dźwigała krzyż głuchoty, a nowotwór w sposób dotkliwy wyniszczył Jej organizm. Zmarła 10.10.1899 roku w Krakowie ( 3 września 1899 roku kardynał Puzyna wręczył osobiście ciężko chorej Założycielce dekret zatwierdzający Zgromadzenie oraz egzemplarz Konstytucji z aprobatą Stolicy Świętej ) i pochowana została w kaplicy Sióstr Felicjanek na Smoleńsku. Uroczystej beatyfikacji, a tym samym ogłoszenia Matki Angeli- błogosławioną dokonał 18.04. 1993 roku w Rzymie obecny Papież Jan Paweł II. 

 

 

Felicjanki, choć powstały w Polsce, są Zgromadzeniem międzynarodowym. Odpowiadając na liczne potrzeby podjęły posługę wśród ludów Ameryki, Kanady ( pracują także wśród Eskimosów ), Brazylii, Anglii, Francji, Afryki – Kenia, a także we Włoszech, gdzie znajduje się Dom Generalny Zgromadzenia ( Rzym ). W Polsce Felicjanki tworzą trzy prowincje: krakowską, przemyską (dawna lwowska ) i warszawską. 
Każda prowincja ma swoje centrum, jakim jest Dom Prowincjalny, do którego należą liczne placówki rozsiane w kraju i poza jego granicami. Jedną z nich jest placówka prowincji przemyskiej – Gębice, gdzie siostry 1. 08. 1960 roku podjęły służbę wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo i fizycznie, w „NASZYM DOMU” Ośrodku Pedagogiczno – Rehabilitacyjnym, który z dniem 7. 05. 2000 roku nosi imię Błogosławionej Marii Angeli.

Chcąc więcej dowiedzieć się o postaci Bł. Marii Angeli- przeczytaj :

- Maria Winowska, „Idź o odnów mój dom”, Warszawa 1999, 
- S.M. Bronisława Dmowska, „Aby żyć trzeba umrzeć”, Warszawa 1993
- S. Elżbieta Cherubina Frankowska, „Matka Angela Truszkowska Założycielka Felicjanek”, Warszawa 1986
- Ks. Józef Warzeszak, „Bł. Maria Angela Truszkowska Patronka chorych”, Warszawa 1994
- „Czy starczy ci odwagi?”, praca zbiorowa pod red. S.M. Matyldy Bołoz, Przemyśl 1996
- S.M. Jana Szmigielska, „Ciemność jak dzień zajaśnieje”, Warszawa 1993
- „Droga do beatyfikacji Marii Angeli Truszkowskiej, praca zbiorowa, Warszawa 1993
- Ks. Jan D. Szczurek, „Rekolekcje z ...Bł. Maria Angela Truszkowska”, Kraków 2002
- Ks. Piotr Wieczorek, „ Bł. Siostra Maria Angela Truszkowska”, Kraków 2002
 

 

  _