_ [ aktualności ]  [ galeria ]  
 


_

 
  "NASZ DOM" - DZIŚ... aktualności  
   
 

Gębice to wieś położona we wschodniej części gminy Czarnków, 9 km na wschód od Czarnkowa. Piękne położenie Ośrodka na wsi w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim, sprzyja kształceniu i rehabilitacji osób mających trudności i niepowodzenia szkolne. „Nasz Dom” dysponuje wzorowo urządzonymi 3-4 osobowymi sypialniami z pełnym węzłem sanitarnym , a także windą i podjazdami dla niepełnosprawnych. W czasie wakacji w „Naszym Domu” odbywają się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, szczególnie dla dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym. Zajęcia odbywają się przez cały rok w grupach 10-osobowych. Nowoczesny, kompleksowo wyposażony basen umożliwia prowadzenie grupowych oraz indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych, połączonych z nauką pływania. W basenie przeprowadza się hydroterapię - zabiegi wodne (masaże wirowe). Z tej formy rehabilitacji korzystają zarówno mieszkanki Ośrodka, jaki i osoby przybywające z zewnątrz. Zajęcia na basenie dają dziewczętom radość, odprężenie i torują drogę do udziału w olimpiadach w pływaniu.

        

 Dziewczęta i chłopcy, przebywający w Ośrodku na pobyt dzienny, oraz kuracjusze podczas turnusów rehabilitacyjnych korzystają także z różnych form usprawniania ruchowego na sprzęcie rehabilitacyjnym (gabinet ogólnego usprawniania, rowerki, piłki, suchy basen piłeczkowy, bieżnie) oraz z masaży leczniczych i gimnastyki korekcyjnej. Ośrodek posiada również dwie nowoczesne wanny z hydromasażem, fotel terapeutyczny, materac bio – elektro – magnetyczny, aparat Mag – Magnetic (terapia polem magnetycznym), aparat Diatronic (terapia prądem).

                    

Cały teren ośrodka i jego okolice są wspaniałym miejscem do spacerów, joggingu oraz wypoczynku. Doświadczają tego nie tylko mieszkańcy „Naszego Domu”, ale także dzieci i młodzież, która przebywa u nas na wakacjach (z rodzin problemowych, wielodzietnych, patologicznych) . W ośrodku organizowane są turnusy podczas ferii zimowych i wakacji letnich dla rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. 

             

Dziewczęta biorą udział w różnych imprezach integracyjnych, a także poszerzają kontakty interpersonalne poprzez liczne wycieczki krajowe i zagraniczne. Jedną z form usprawniania są występy artystyczne organizowane dla środowiska lokalnego, jak i dalszego, w których chętnie uczestniczą dziewczęta z „Naszego Domu”, oraz różnego rodzaju konkursy i koncerty.

Ważną rolę w wychowaniu dziewcząt odgrywa życie religijne. Mają one możliwość przyjmowania Sakramentów Świętych, uczestniczą w pielgrzymkach i oazach religijnych. W każdą niedzielę prowadzą modlitwę różańcową w intencji sponsorów i przyjaciół „Naszego Domu”. Na terenie ośrodka organizowane są również rekolekcje dla młodzieży, ministrantów, scholi, ludzi chorych oraz modlitewne czuwanie Neokatechumenatu. 

„Nasz Dom” utrzymuje ścisłą współpracę z rodzicami wychowanek i wychowanków, poprzez włączanie się rodziców w różnego rodzaju prace na terenie ośrodka, comiesięczne spotkanie z Dyrekcją i wychowawczyniami, regularnie organizowanym „Dniem Wspólnoty”, wspólnym spotkaniem Bożonarodzeniowym i Wielkanocnym. 

Ośrodek współpracuje z uczelniami wyższymi. Szczególnie bliska współpraca utrzymywana jest z Uniwersytetem Gdańskim. Ponadto praktyki w „Naszym Domu” odbywają studenci z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Olsztyńskiego oraz Uniwersytetu Poznańskiego. 

Program kształcenia zawodowego w zawodzie GOSPODARSTWO DOMOWE w Zasadniczej Szkole Zawodowej to: 
- 2-5 lat program aktywności zawodowej dla absolwentek szkoły życia z upośledzeniem umiarkowanym (przygotowanie do pracy)
- 3- letni program kształcenia zawodowego dla absolwentek szkoły specjalnej z lekkim upośledzeniem umysłowym. 

Praktyki zawodowe obie grupy młodzieży odbywają w „Naszym Domu” na odpowiednich stanowiskach pracy w integracji z pełnosprawnymi pracownikami Ośrodka, pod opieką Instruktorów praktycznej nauki zawodu z ZSZ i pracowników naszego Ośrodka. Praktyki uczniowskie są płatne i wliczane są do stażu pracy. W ramach zawodu GOSPODARSTWO DOMOWE dziewczęta mogą zdobywać różne specjalności, jak: szycie i rękodzieło artystyczne, kuchnia, pralnia, opieka nad dzieckiem i urządzanie domu, praca w ogrodzie, prowadzenie gospodarstwa, inne zajęcia domowe. Absolwentki kształcenia zawodowego w zawodzie- gospodarstwo domowe, po ukończeniu szkoły są przygotowywane do podjęcia pracy na otwartym rynku pracy, szczególnie w sferze usług. Mogą również otrzymać zatrudnienie w „Naszym Domu” na specjalnie utworzonych stanowiskach pracy na okres do około 3 lat. (eksperyment własny Ośrodka). Celem zatrudnienia w „Naszym Domu” jest dalsza formacja zawodowa dziewcząt, a więc pogłębianie nabytych sprawności i umiejętności w pracy, usamodzielnianie i podejmowanie własnej aktywności życiowej.

                                

W pracowni krawieckiej i rękodzieła artystycznego dziewczęta wykonują piękne gobeliny, haftują, szyją pościel, kurtki, dresy, koszule, czapki dla dzieci i dorosłych. Wykonują również figurki z gipsu. 

                   

                  

„NASZ DOM” jest otwarty dla każdego – chcesz się przekonać? PRZYJEDŹ- ZOBACZ !!!

Dla tych, którzy chcą wesprzeć dzieło "Naszego Domu" podajmy nasze konto:

PEKAO SA I O/Czarnków   nr.  22 1240 3709 1111 0000 4204 1263


[na górę]

 
     
  _  
  _  
     
     
     
  "NASZ DOM" -  galeria zdjęć

                     

            

                  

                 

                    

 
     
 

 

 
     
 
 
[ na górę ]
 
 
 
  _